Vad innebär dödsbostädning?

Dödsbostädning handlar om att tömma och städa ur ett dödsbo. Med en dödsbostädning så ser man helt enkelt till att den bostad som personen som avlidit bott i kan återgå till hyresvärden i bra skick eller att den kan säljas. Den eller de som ansvar för att denna städning utförs, det är dödsbodelägarna. Det brukar i regel vara anhöriga till den avlidna, som make eller maka, eller barn.

När det gäller dödsbostädning och tömning av den, så kan man välja att anlita någon att göra det åt en. Dock är det viktigt att veta att det är dödsboet som bekostar det hela samt att det ej går att använda RUT-avdraget.

Få hjälp med att tömma och städa ett dödsbo

Om det är så att du är en anhörig person, till en person som avlidit och vill ha hjälp med dödsbostädning samt tömning av bostaden, så kan du om du vill anlita Uddevalla Fyndhuset AB. Det är ju ofta en hel del annat som ska göras i samband med att en person avlider. Då kan det vara skönt att slippa göra vissa delar. Just att ägna sig åt att städa och tömma ur en bostad kan ju ta en del tid i anspråk.

Vad är ett dödsbo?

Dödsbo kallar man kvarlåtenskapen efter en avliden person. Då ingår tillgångar så som pengar, bostad och föremål samt även eventuella skulder efter den avlidne. Dödsboet existerar sedan fram tills att det upplöses via ett arvskifte. Om det bara finns en enda dödsbodelägare, så sker inget arvskifte utan då upphör dödsboet automatiskt när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket.