Skriv ut artikelnAnmälan av särskilt prov för de som anordnar

 

Anmälan av särskilt prov

 

Du som anordnar ett prov:
Du behöver ordna provledare och domare, samt marker som är ändamålsenliga för provet. Markerna ska vara godkända av provledare och domare. Det krävs deltagande av minst tre hundar för ett godkänt prov.

 

Anmälan att prov anordnas ska in till Ewa Book senast tre dagar före provet. Tel: 0325/62 22 66 (kvällstid), 0705/16 20 43 eller via mail ewa.book@vgregion.se.
Ewa ansvarar för att provet publiceras på hemsidan. Detta gäller även om provet är fulltecknat. Där anges provtyp, datum, plats, kontaktperson samt om provet är fulltecknat eller om det finns platser kvar.

 

Deltagare ska fylla i elektronisk eg-blankett och maila direkt till domaren (ev. till dig som anordnar provet för viderabefordran till domaren). Deltagaren tar också med en utskriven blankett till provet.
Efter utfört prov redovisar domaren provet på vanligt sätt via den elektroniska eg-blanketten och mailar till resultatregistrerare Magdalena Danielsson Magdalena.danielsson@gmail.com.


Klicka här för exempel

 

OBS kom ihåg att provet måste vara anmält minst 3 dagar före provdatum!

2015-08-02

Copyright 2006 Västsvenska Vorstehklubben